Nhận diện thương hiệu

 

Bộ nhận diện thương hiệu đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh của một thương hiệu, là một trong những yếu tố quyết định sự thành công việc quảng bá thương hiệu đó, giúp khách hàng dễ dàng nhận biết thương hiệu. Vì thế việc thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu là việc đầu tiên phải thực hiện trong quá trình xây dựng thương hiệu của công ty, của doanh nghiệp.

Thiết kế nhận diện thương hiệu chính là diễn đạt bản sắc văn hóa của công ty, thể hiện cho khách hàng biết “chúng tôi là ai?”, “chúng tôi đang làm gì?”  thông qua việc sử dụng các từ ngữ, các biểu tượng có tính cô đọng, biểu cảm tốt và dễ tiếp cận với đại đa số công chúng.. Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, ngoài tên thương hiệu và logo công ty thì còn thể hiện ở catalogue, brochure, bao bì sản phẩm, ấn phẩm quảng cáo, bộ nhận diện văn phòng, … được thiết kế đồng bộ tạo nên đặc điểm riêng để phân biệt với những bộ nhận diện thương hiệu khác.

Với những doanh nghiệp mà hình ảnh thương hiệu chưa bắt kịp xu hướng mới hoặc những doanh nghiệp muốn tạo sự đột phá mới trong kinh doanh thì việc tái thiết kế thương hiệu là rất cần thiết. Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu mới sẽ tạo sức sống mới cho doanh nghiệp, khẳng định vị thế và sức mạnh khi cạnh tranh với đối thủ.

Tại VNM Design, chúng tôi sẽ giúp cho doanh nghiệp của bạn định hướng được đường đi cho thương hiệu của mình, tối ưu hóa quá trình xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, đồng thời tư vấn quản lý hình ảnh của doanh nghiệp, giúp nâng cao thị phần, tối đa hóa giá trị của thương hiệu.