Quản trị doanh nghiệp

 

Làm sao để quản lý doanh nghiệp của bạn mà không phải thường trực giám sát các phòng ban, nhân sự tại văn phòng? Làm sao để kiểm soát các phát sinh giao dịch, doanh số, tình hình kinh doanh khi đi công tác?

VNM Design chúng tôi tự hào mang đến cho bạn giải pháp phần mềm: số hóa hoạt động doanh nghiệp trên hệ thống phần mềm online giúp bạn quản lý toàn bộ doanh nghiệp (tất cả các bộ phận, tất cả giao dịch, vấn đề phát sinh…), kiểm soát và giám sát online, đánh giá nhân viên tự động mà không cần tốn thời gian thường trực tại văn phòng...

Phần mềm quản trị doanh nghiệp của VNM Design giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ như: Kế toán, Quản lý bán hàng, Quản trị nhân sự, Quản trị sản xuất, Quản lý công việc, Truyền thông, Quản lý chất lượng, Hành chính, Kê khai thuế, Xây dựng Website,...

Phần mềm Quản trị doanh nghiệp của VNM Design là phần mềm online, do đó khách hàng có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị qua Internet, vì thế rất thuận lợi cho quý khách.